Hakeutuminen Vitaalishiatsukoulutukseen


Seuraava Vitaalishiatsun jatkokoulutus, Ohjaajan tutkinto, alkaa Helsingissä 20.-21.1.2018

Koulutukseen tulee toimittaa vapaamuotoinen kirjallinen ilmoittautuminen 31
.12.2017 mennessä sähköpostilla: jp@luonnonkeskus.fi

Ilmoittautumispäivän jälkeen voi vielä tiedustella vapaita oppilaspaikkoja. Koulutukseen otetaan enimmillään 15 oppilasta.

Tiedustelut: puh. 040 575 5403 (JP Lilja) tai jp@luonnonkeskus.fi